Sweatshirt / shit / Small floral skirt
Border T-shirt / Denim skirt
Border knit / Knit skirt
Cardigan / Parachute button shirt / Tartan skirt
Zip perker / Shirt dress / Denim pants
Coat / Wool knit / Cotton pants
@